چشم پزشک

نقش فوتوپراتکتیو لوتئین

نقش فوتوپراتکتیو لوتئین و زیگزانتین (زانتوفیلها) در چشم از طریق چندین مکانیسم صورت میگیرد:
کاهش نور آبی مانند عینک بلوبلاکر یا شیشه زرد، زدودن رادیکالهای آزاد اکسیژن از طریق فعال کردن آنها و کاهش سایر رادیکالهای فعال. این بدان معناست که با خوردن مواد طبیعی یا کپسول های حاوی لوتئین و زی گزانتین میتوان جلوی استحاله شبکیه و ماکولا را ناشی از اشعه نور آبی مانیتور ها و موبایل و نور خورشید گرفت.

دکتر شاهرخ میلان

پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان پزشکان 157، واحد 15

021-66412709
ساعات ملاقات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30 با تعیین وقت قبلی