چشم پزشک

گل مژه

گل مژه یک عفونت رایج چشمی است که روی پلک و یا بخش پایین تر از چشم در یک غده چربی ظاهر شده و قرمز و متورم به نظر می رسد و گاه باعث افتادگی پلک می شود. گاهی بیش از شش ماه باقی مانده و ایجاد آستیگمات میکند

دکتر شاهرخ میلان

پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان پزشکان 157، واحد 15

021-66412709
ساعات ملاقات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30 با تعیین وقت قبلی