چشم پزشک، متخصص چشم

تغییر رنگ چشم با لیزر

روشی است که اکنون مراحل طی کسب استاندارد FDAرا می گذراند. تا کنون گذاشتن عنبیه مصنوعی در چشم باعث تغییر رنگ میشد ولی عوارض فشار چشم و التهابات چشمی را بدنبال داشت چسبندگی و افزایش عروق در زاویه داخل چشمی به گونه ای بود که حتی بعد از برداشتن قطعه رنگی از داخل چشم فشار آن به حالت اول برنمیگشت.
اکنون لیزر را در مردم آمریکای جنوبی شامل پورتوریکو بطور داوطلب در حال انجام است. پس از کمتر از نیم دقیقه تاباندن اشعه به سطح عنبیه رنگدانه آن را میسوزاند. پاترن سوزاندن رنگدانه براساس میل بیمار تنظیم میشود. خاکستری، عسلی دور خط مشکی و مخلوط رنگی و وسط عسلی ار انواع آن است طی عمل و بعد از ترخیص بیمار ابتدا هیچ تغییر رنگی پیش نمیایدو طی ۲۱ روز بتدریج رنگ چشم درخواستی ایجاد میشود از عوارض آن بلافاصله پس از درمان افزایش فشار بدلیل آزاد شدن رنگدانه ها میباشد. متعاقب آن التهاب داخل چشمی از مسائلی است که باید توسط جراح لیزری چشم با دارو کنترل شود.

دکتر شاهرخ میلان

پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان پزشکان 157، واحد 15

021-66412709
ساعات ملاقات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30 با تعیین وقت قبلی