چشم پزشک، متخصص چشم

جراحی لیزری اصلاح دید چشم

جراحی لیزری اصلاح دید چشم لیزیک لازک prkو جدیدترین روش بی هیچ تماس و دستکاری چشم به نام ترانس PRK. smileجدید و فمتولیزیک قدیمیتر در لیزیک یک لایه از روی قرنیه برداشته میشد که باعث نازکی قرنیه و دستکاری آن میشود اگر با لیزر برش روی قرنیه به جای تیغ باشد فمتو لیزیک نام دارد که بهای عمل دوبرابر نوع لیزیک است برش نزدیک یک دایره است در smile برسی جزئی از دایره است و چون شکل لبخند است این نام را گرفته شستشوی محل لیزر از زیر برش انجام میشود وارد شکاف شده و بافت تراش خورده عدسی شکل خارج میشود در prkفقط سلولهای سطح قرنیه شستشو میشود و لیزر در سطح انجام میشود یک کم سوزش بیشتر از فیزیک است ولی فردا عمل یکسان است گرچه دید در لیزیک و smile سریع تر بر میگردد ولی خردمندانه ترین عمل برای عدم دستکاری بافت قرنیه و تضمین سلامت بعد از عمل prkو trans prkاست عملی تمیز و دور چند ثانیه بدون احساس ناراحتی حین عمل آبریزش یک روز یا کمتر است و دو روزه میتوان وارد اجتماع شد یا حتی ورزش کرد

چشم پزشک

پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان پزشکان 157، واحد 15

021-66412709
ساعات ملاقات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30 با تعیین وقت قبلی

site : @_yacobi

All Rights Reserved @ shahrokh milan :: 2020