posts/01HGAPCBTRP700WFN111M0Y67C.jpg

بیماری

گل مژه

گل مژه یک عفونت رایج چشمی است که روی پلک و یا بخش پایین تر از چشم در یک غده چربی ظاهر شده و قرمز و متورم به نظر می رسد و گاه باعث افتادگی پلک می شود. گاهی بیش از شش ماه باقی مانده و ایجاد آستیگمات میکند