posts/01HGANPNMZHC1JHSA9P6AFE9G5.jpg

بیماری

دلایل پیوند قرنیه

شایعترین دلیل قوز قرنیه ای که فرد به درمان آن در ابتدای شروع بیماری بی دقت بوده و کار به لک قرنیه و دید خیلی پایین رسیده. لک های مختلف مثل سوختگی با مواد شیمیایی بیماریهای ارثی قرنیه،لک ناشی از عفونت ،و مصرف لنز که عفونی شده باشد ،ناشی از انفجار و پارگی در نواحی خاص قرنیه ناشی از نارسایی قرنیه بدلایل خاص ممکن است پیوند قرنیه در مواردی مانند تریکیازیس (قرار گرفتن غیرطبیعی مژه) مورد نیاز باشد، جایی که مژه ها به داخل چشم وارد می شوند و در برابر سطح چشم قرار می گیرند، باعث بروز زخم و اختلالات بینایی می شود. در صورتی که عینک یا لنز نتواند بینایی مناسب را برای شما فراهم نماید یا استفاده از داروها نتواند تورم های دردناک را تسکین دهد ، نیاز به پیوند قرنیه خواهد بود. شرایط خاصی میتواند بر شفافیت قرنیه تأثیر بگذارد و ممکن است بیمار را در معرض خطر نارسایی بیشتری ازقرنیه قرار دهد ، این موارد عبارتند از: • عفونت ناشی از زخم ها وکراتیت قارچی.