posts/01HGANQRYFTMA03NASDHQHPA4G.jpg

بیماری

نقش فوتوپراتکتیو لوتئین

نقش فوتوپراتکتیو لوتئین و زیگزانتین (زانتوفیلها) در چشم از طریق چندین مکانیسم صورت میگیرد: کاهش نور آبی مانند عینک بلوبلاکر یا شیشه زرد، زدودن رادیکالهای آزاد اکسیژن از طریق فعال کردن آنها و کاهش سایر رادیکالهای فعال. این بدان معناست که با خوردن مواد طبیعی یا کپسول های حاوی لوتئین و زی گزانتین میتوان جلوی استحاله شبکیه و ماکولا را ناشی از اشعه نور آبی مانیتور ها و موبایل و نور خورشید گرفت.