شاهرخ میلان

تالیف کتب علمی

شاهرخ میلان

تقدیرنامه از رئیس جمهور وقت

دکتر شاهرخ میلان

پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان پزشکان 157، واحد 15

021-66412709
ساعات ملاقات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30 با تعیین وقت قبلی